/ Kontakty

Napíšte nám

lukas@pokerman.sk

Sledujte nás

/ Kontakty

Údaje o firme

Pokerman SVK, s.r.o.
Krásnohorská 8
851 07 Bratislava
IČO: 46856153

Ďalšie informácie

Podmienky používania

Podmienky používania Obsah Pokerman.sk ("Stránka") je poskytovaný tak, ako je, bez záruky správnosti akéhokoľvek druhu, či už pomenovanej alebo nevypovedanej. Nezaručujeme, že funkcie obsiahnuté na Stránke budú bezchybné. Neručíme tiež za dôsledky použitia informácií na Stránke, predovšetkým s ohľadom na spoľahlivosť, správnosť, aktuálnosť či iný aspekt funkčnosti našich služieb. Prevádzkovateľ webu Pokerman.sk nie je v žiadnej forme zodpovedný za prípadné spôsobené škody vzniknuté v súvislosti s užitím služieb Pokerman.sk.

 Poskytovateľ Pokerman.sk nenesie zodpovednosť za obsah, jeho správnosť alebo dostupnosť informácií nájdených na stránkach, na ktoré odkazuje Pokerman.sk. Nemôžeme zaručiť, že budete spokojní s produktmi alebo službami, ktoré zakúpite od tretích strán, na ktoré Stránka odkazuje, alebo s obsahom poskytnutým tretími stranami.

 Netvrdíme, že obsah Stránky je vhodný a dostupný na použitie v akejkoľvek lokalite. Ak sa rozhodnete vstúpiť na Stránku, robíte tak z vlastnej iniciatívy a ste zodpovední za to, že sa vaše konanie zlučuje s platnou legislatívou, ktorej podliehate.

 Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu zo zdrojov Pokerman.sk bez súhlasu prevádzkovateľa je výslovne zakázané.

 Tieto Podmienky používania sú platné až do ukončenia ktoroukoľvek zo strán. Môžete vypovedať súhlas s podmienkami tak, že prestanete užívať Stránku a odstránite všetky materiály získané zo Stránky a súvisiacu dokumentáciu, či už boli získané v rámci týchto Podmienok či inak. Táto zmluva, uzavretá medzi Vami a poskytovateľom Stránky, môže byť vypovedaná prevádzkovateľom okamžite bez predchádzajúceho upozornenia. Vypovedanie Podmienok z popudu prevádzkovateľa podlieha jeho vlastnému uváženiu, predovšetkým z dôvodu nedodržiavania týchto Podmienok alebo iných súborov pravidiel zverejnených na Stránke.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ Pokerman.sk (ďalej tiež len "Stránka") rešpektuje súkromie užívateľov. Informácie, ktoré o vás získame, používame na poskytovanie služieb, ktoré môžete využívať prostredníctvom našich stránok. Zaručuje všetkým čitateľom serveru ochranu ich údajov podľa GDPR . Nezbiera žiadne osobné údaje, ktoré jej čitatelia sami dobrovoľne neposkytnú (najmä pri vkladaní názorov k článkom), a nezhromažďuje ani žiadne citlivé údaje.

 

Zbieranie osobných informácií:
Nezbierame žiadne osobné údaje o návštevníkoch Pokerman.sk. Môžeme poskytnúť štatistiky o návštevnosti, predaji, objeme prenesených dát užívateľovi atď. tretím stranám, ale údaje tohto typu neobsahujú žiadne identifikačné znaky informácie.

 

Cookies
"Cookie" je informácia uložená na vašom počítači web serverom a používa sa na uchovanie informácie o vašej interakcii s webom. Pokerman.sk používa cookies na uchovanie informácie o vašich akciách na webe, ktoré môžu byť neskôr potrebné k očakávanej funkčnosti služieb. Môžete si zvoliť neukladať cookies na svoj počítač a napriek tomu používať našu Stránku, ale nebudete môcť využiť funkcie, ktoré sú na podpore cookies závislé. Preštudujte si prosím pomocníka k svojmu internetovému prehliadaču pre zistenie postupu, ako deaktivovať cookies na vašom počítači. Váš súhlas s týmito podmienkami Používaním Pokerman.sk súhlasíte so zhromažďovaním a použitím informácií v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov, uvedených v tomto dokumente. Pokiaľ akokoľvek zmeníme pravidlá nakladania s osobnými údajmi, aktualizujeme zmeny na tejto stránke.